Drejtat e Punës

Statistika nga rastet e paraqitura

Në këtë pjesë kemi vendosur statistika të ndryshme në lidhje me rastet e paraqitura

Statistika sipas lokacionit

Statistika sipas llojit te shkeljes

Statistika sipas statusit të lëndës