DREJTAT E PUNËS

Ndihma juridike

Skema e Ndihmës Ligjore do të zhvillohet fillimisht si një kombinim i kontributit pro-bono të avokatë me përvojë, pagesa e taksave dhe tarifave ligjore, si dhe praktika të paguara për avokatë të rinj. Ideja është që të ketë një rrjet të krijuar, të avokatëve që janë me përvojë në trajtimin e punës shkelje në gjykatë, dhe të gatshëm për të marrë raste të tilla. Rastet e raportuara përmes platformës, e cila përbëhet nga një ose më shumë shkelje të rënda dhe / ose që nuk trajtohen nga inspektorati, do të përshkallëzohen deri në procese gjyqësore.

Njihuni me ekspertët ligjorë

Card image

Eksperti Ligjor1

Eksperti Ligjor1 ka përfunduar studimet e masterit në fushën e të drejtës së punës në Universitetin e Prishtinës. Ai punon prej vitesh në këtë fushë dhe ka udhëhequr dhjetëra raste në procedura kontestimore në lidhje me të drejtën e punës.

Card image

Ekspertja Ligjore2

Ekspertja Ligjore2 ka përfunduar studimet themelore në fushën e të drejtës së punës në Universitetin e Parisit. Ajo punon prej vitesh në këtë fushë dhe ka udhëhequr dhjetëra raste në procedura kontestimore në lidhje me të drejtën e punës.

Card image

Eksperti Ligjor3

Eksperti Ligjor3 ka përfunduar studimet e masterit në fushën e të drejtës së punës në Universitetin e Varshavës. Ai punon prej vitesh në këtë fushë dhe ka udhëhequr dhjetëra raste në procedura kontestimore në lidhje me të drejtën e punës.