Drejtat e Punës

Ndihma juridike

Skema e Ndihmës Ligjore do të zhvillohet fillimisht si një kombinim i kontributit pro-bono të avokatë me përvojë, pagesa e taksave dhe tarifave ligjore, si dhe praktika të paguara për avokatë të rinj. Ideja është që të ketë një rrjet të krijuar, të avokatëve që janë me përvojë në trajtimin e punës shkelje në gjykatë, dhe të gatshëm për të marrë raste të tilla. Rastet e raportuara përmes platformës, e cila përbëhet nga një ose më shumë shkelje të rënda dhe / ose që nuk trajtohen nga inspektorati, do të përshkallëzohen deri në procese gjyqësore.

Njihuni me ekspertët ligjorë

Card image

Besarta Pireva

Besarta Pireva e sapo diplomuar në Kolegjin UBT- Juriste e Diplomuar. Praktiken e kam përfunduar në “Agjencin për Ndihmë Juridike Falas” në Komunen e Prishtinës, dhe momentalisht mbas praktikes të mbajtur me Lens-in, une automatikisht jam edhe “Anëtare e Rrjetit të Juristëve të Rijnë”. Përveç ksaj kam filluar angazhimin tim në IKD- si praktikante në monitorimin e Seancave Gjyqësore.

Card image

Clirim Limaj

Jurist i Diplomuar në Kolegjin AAB. Në kuadër të OJQ - Lens kam përfunduar punën praktike në Agjencin për Ndihmë Juridike Falas, Dega në Malishevë. Në kuader të projektit nga OJQ “Lens” Aktualisht jam edhe “Anëtar i Rrjetit të Juristëve të Rijnë”. Si dhe aktualisht punoj në Shoqërinë e Avokatëve GHG në Prishtinë,

Card image

Xheneta Haziri

Eksperti Ligjor3 ka përfunduar studimet e masterit në fushën e të drejtës së punës në Universitetin e Varshavës. Ai punon prej vitesh në këtë fushë dhe ka udhëhequr dhjetëra raste në procedura kontestimore në lidhje me të drejtën e punës.

Card image

Anita Krasniqi

Anita Krasniqi e Dipomuar në Universitetin e Prishtinës - Fakulteti Juridik, si dhe momentalisht edhe studente e Masterit drejtimi Kontrata Komerciale përsëri ne Universetin e Prishtinës. Në kuadër të OJQ-Lens un kam mbajtur Praktiken në zyre Noteriale te Noteria Merita Kostanica në Prishtinë. Pas përfundimit të praktikes në zyrën Noteriale unë edhe jam punësuar si puntore e rregullt në këtë zyre. Përvec kësaj në kuadër të Lens-it më është ofruar edhe një punë tjetër, si Këshilltare Ligjore në një kompani të Marketingut e quajtur “Asha”. Ndërsa edhe un jam “Anëtare e Rrjetit të Juristëve të Rijnë”.